Wat hier bereg word is die ideologie van absolute demografiese rasse-verteenwoordigendheid

Alhoewel dit inderdaad die hoofsaak is, strek die saak egter verder as net dié aangeleentheid en hou dit verreikende gevolge in vir die manier waarop werkgewers regstellende aksie toepas.

In die Barnard-saak het die konstitusionele hof nagelaat om behoorlike betekenis te heg aan wat die verbod op kwotas behels, ’n kwessie wat ook in hierdie dispuut sentraal staan. In aansluiting hierby, word duidelikheid verlang oor die geskikte standaard van geregtelike hersiening wat die howe behoort toe te pas in sake oor onregverdige diskriminasie wat voortspruit uit die toepassing van regstellendeaksiemaatreëls. Wat beteken dit?

Die hof kan gebruik maak van óf ’n redelikheidstoets, wat hom hoofsaaklik daarmee bemoei om vas te stel of die regstellendeaksiemaatreëls op rasionele manier verbind is met die doel wat daarmee bereik moet word, óf die hof kan hom beroep op ’n toets vir regverdigheid wat hom meer bemoei met die impak wat die maatreëls op ’n bepaalde indiwidu of indiwidue het. Die uitwerking wat die nasionale rassedemografie op veral die bruin gemeenskap, wat meer as vyftig persent uitmaak van die ekonomiese aktiewe bevolking in die Wes-Kaap, het reeds wye publisiteit geniet. Hierdie hofsaak sal egter nie net ’n uitwerking hê op hul reg om in die provinsie van hul herkoms en voorkeur te woon en te werk nie, maar sal ’n uitwerking hê op alle ander minderheidsgroepe soos die Indiërs in KwaZulu-Natal.

Die DKD en die regering is vasbeslote om die rassesamestelling van alle provinsies só te transformeer dat dit die land se nasionale rassedemografie weerspieël, wat die doelwit van nóg die Grondwet nóg die Wet op Diensbillikheid is. Indien hulle daarin sou slaag, sal dit beteken dat die bruin mense in die besonder die Wes-Kaap en hul families sal moet verlaat om na ’n provinsie te verhuis waar hulle onderverteenwoordig is as hulle in hul loopbane wil vorder.

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close