Ons VN-besoek: vinnige vrae en antwoorde

CERD is die Committee on the Elimination of Racial Discrimination, ’n komitee van onafhanklike menseregtekundiges wat gehoor gee aan ’n verdrag genaamd die International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). CERD is ’n liggaam wat in 1969 deur die Verenigde Nasies (VN) op die been gebring is. Die doel van CERD is om alle vorme van rassediskriminasie reg oor die wêreld uit te wis. Derhalwe moet alle lande tweejaarliks verslae by die komitee indien, waarna die komitee algemene aanbevelings aan state kan maak om bepaalde sake aan te pak. Die komitee maak ook voorsiening vir die burgerlike samelewing om skaduverslae in te dien, omdat regerings nie altyd vertrou kan word om dit te doen nie. Ander maniere waarop die burgerlike samelewing by CERD betrokke kan raak, is met die daarstelling van vroeë waarskuwingstelsels, dringende prosedures en by wyse van individuele klagte. Solidariteit gaan later vanjaar juis so ’n klag indien.

  1. Hoekom is dit belangrik dat Solidariteit by CERD ’n klag oor rassediskriminasie indien?

Solidariteit het reeds in 2017 ’n skaduverslag ingedien op grond waarvan die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (SAMRK) die regering gemaan het om hul beleid van rasseklassifikasie te wysig.

Vanjaar gaan ons terug na CERD met ’n klag om vir hulle aan te toon dat die regering nog nie gehoor gegee het aan hul eise nie. Dit is veral belangrik in die lig van die regering se onderneming om hulpakkette te midde van die Covid-19-pandemie op grond van ras toe te deel.

Die internasionale gemeenskap moet kennis neem van ons regering se immorele beleid van rassediskriminasie. CERD en die VN moet bewus gemaak word van ons regering se versuim om in pas met globale norme en waardes te kom, sodat hulle uiteindelik ingespan kan word om ons regering by wyse van politieke en regstegniese druk te dwing om te voldoen aan basiese menseregte soos die verbod op onbillike diskriminasie.

  1. Moet die regering CERD se voorstelle en eise nakom? Watter gesag het CERD oor ’n regering?

CERD is ’n erkende menseregteliggaam wat direk aan die VN rapporteer. Suid-Afrika is ’n ondertekenaar van ICERD en daarom is die regering ingevolge artikel 231 van die Suid-Afrikaanse Grondwet verplig om gehoor te gee aan die eise van sulke konvensies. Trouens, artikel 231(4) van die Grondwet bepaal die volgende:

’n Internasionale ooreenkoms verkry regskrag in die Republiek wanneer dit by nasionale wetgewing as wet verorden word; maar ’n regstreeks uitvoerbare bepaling van ’n ooreenkoms wat deur die Parlement goedgekeur is, verkry regskrag in die Republiek tensy die ooreenkoms met die Grondwet of ’n Parlementswet onbestaanbaar is.

  1. Waarom moet ek my mandaat vir Solidariteit gee?

Dit verg die betrokkenheid en ywer van ons burgerlike samelewing om druk op die regering te plaas sodat hulle afstand moet doen van hulle skadelike en onetiese gedrag. Dit is ook waarom ons die ondersteuning van die internasionale gemeenskap vra om die regering se skending van menseregte te veroordeel.

Ons moet die ANC se narratief kan breek wanneer hulle sê dat hulle die wil van Suid-Afrikaners verteenwoordig. Ons moet dit duidelik stel dat die regering ideologiese speletjies met die lewens van ons landsburgers speel.

Ons moet dit doen, want dit is die regte ding om te doen en dit is al manier wat ons die regering kan dwing om op te hou om mense op grond van ras in plaas van meriete te beoordeel.

Die Covid-19-pandemie is nie ’n krisis wat net sekere mense raak nie; dit affekteer die hele Suid-Afrika. Alle ondernemings word swaar getref, maar anders as die virus, gaan die regering teen mense diskrimineer op grond van hulle velkleur.

Ons is nou al geruime tyd bewus van die ANC se afgryslike rasse-ideologie. Hierdie reaksie op die pandemie is maar net die jongste – en grofste – voorbeeld hiervan. As ons nee sê, dan is dit nie net vir hierdie raspakkette nie. Dis nee vir die regering se rassisme.

Solidariteit neem standpunt in en ons is op pad om die Suid-Afrikaanse regering by die hoogste owerhede ter wêreld aan te kla. Die Suid-Afrikaanse regering ignoreer die norme, waardes en regte van burgers wat internasionaal as universele menseregte erken word. Ons enigste uitweg is om ’n klag by die VN se CERD-kommissie te lê. Hiermee wil ons die regering dwing om rasse gelyk te hanteer. Hierdie aanklag eis niks spesiaal, vreemd of buitensporig nie – al wat Solidariteit eis, is normale rasseverhoudings. Ons eis bloot gelykheid voor die reg.

Ons sê nee ter wille van dié wat agtergelaat is weens hul velkleur. Ons sê nee vir diskriminasie. Ons sê nee, omdat dit ons plig is.

Sê nou saam met ons nee.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close